El CE Sabadell convoca una Junta Extraordinària el 2 d’agost

El principal punt a tractar serà l'aprovació d'una ampliació de capital de 3.150.000 euros, el punt…