La Copa Federació, un èxit rotund: Dues lesions, una vermella i cap a casa

El partit de la vergonya, per la situació que l’envoltava, va ser el que va jugar…