Temps Afegit #5 amb Manu Torres

Recupera el cinquè programa de Temps Afegit amb Manu Torres.