Temps Afegit #4 amb Migue González

Recupera el quart programa de Temps Afegit amb Migue González.