Temps Afegit #3 amb Pol Ballesteros

Recupera el tercer programa de Temps Afegit amb Pol Ballesteros.