Temps Afegit #1 amb Juanjo Ciércoles

Recupera el primer programa de Temps Afegit amb Juanjo Ciércoles.