El Sabadell té més d’un inversor lligat amb l’única condició de salvar-se

Escolta amb només àudio: